จิตวิทยาทางแพทย์แผนจีน

หลายคนอาจสงสัยว่า จิตวิทยาทางแพทย์แผนจีนน่าจะมาจากสาเหตุทางสภาพแวดล้อมการดูแลจิตวิญญาณเข้าไปในวิถีชีวิตต้องมีจิตวิทยาทางแผนจีนอีก ศาสนา คำสอน ความเชื่อทางภาคตะวันออกดูมีความจำเป็นน้อยเหลือเกินและการใช้จิตวิทยาทางการแพทย์อีก ในคนหมู่มากยังมีปัญหาทางจิตเพราะปัญหยด้านชีวภาพ หรืออารมณ์

และในสังคมปัจจุบันยังมีความเหลื่อมส้ำอย่างชัดเจนหลายสิ่งหลายอย่างดูเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ผู้อาศัยในสังคมมีความเคร่งเครียดมากขึ้น มีช่วงหนึ่งที่มีการใช้ดนตรีมาบำบัดในช่วงหนึ่งมารักษาและเป็นที่นิยมมากๆ ว่า เรื่องดนตรีที่เอามาใช้รักษาทางกายและทางใจ การใช้เสียงดนตรีมาบำบัดนั้นมาจากทฤษฎีปัญจธาตุซึ่งได้แยกแยะและจับสรรพสิ่งเป็น 5 จำพวก

พวกดิน สิ่งที่มีลักษณะอยู่กับที่ หนักแน่น และเป็นต้นกำเนิดสิ่งต่างๆ เช่น อารมณ์ ครุ่นคิด ม้าม กระเพาะ ความชื้น

พวกทอง สิ่งที่มีลักษณะบริสุทธิ์ เช่น อารมณ์โศกเศร้า ปอด ความแห้ง

พวกไม้ สิ่งที่มีลักษณะการแผ่ซ่าน อารมณ์โกรธ ตับ ลม

พวกไฟ สิ่งที่มีลักษณะดำเนินทิศสู่เบื้องบน ร้อน เช่น อารมณ์ดีใจ หัวใจ ความร้อน

พวกน้ำ สิ่งที่มีลักษณะทิศสู่เบื้องล่าง เช่น อารมณ์กลัว ตกใจ ไต ความหนาวเย็น

แม้กระทั้่งเสียงดนตรีที่แบ่งออกเป็น 5 ธาตุ

เสียง(กง) จัดเป็นธาตุดิน

เสียง(ซัง) จัดเป็นธาตุทอง

เสียง(เจ๋ย์) จัดเป็นธาตุไม้

เสียง(จรือ) จัดเป็นธาตุไฟ

เสียง(อี่ว์) จัดเป็นธาตุน้ำ

การนำไปใช้เบื้องต้น

คนที่รู้ตัวว่าเกิดโทสะง่ายจนอาจมีอาการแน่นที่หัวใจหรือศรีษะ แสดงถึงภาวะตับกระแ ทกด้านบนก็อาจจะเน้นโน๊ตที่เป็นตัวซอล หรือมีเครื่องดนตรีที่คล้ายโลหะกระทบกัน หรือมีเสียงสูงก้องกังวาน เพราะเสียงเหล่านี้ข่มความโกรธที่เป็นธาตุไม้

ถ้ามีอาการอึดอัดแน่น ถอนหายใจบ่อย แสดงถึงภาวะชี่ ตับอุดตัน ต้องใช้เพลงที่เน้นโน๊ตตัวมี ในทำนองรื่นเริง เร็ว ที่จะสามารถระบาย