จิตวิเคราะห์

จิตวิเคราะห์   ผู้นำคนสำคัญคือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทย์ชาวเวียนนา ได้ศึกษาวิเคราะห์จิต ของมนุษย์ และอธิบายว่า พลังงานจิตทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ มี 3 ลักษณะ คือ 1. จิตสำนึก (conscious mind) 2.จิตกึ่งรู้สำนึก (precons […]

Continue reading