อ่านใจคนจากท่าทาง นำนิ้วมือมาแตะกันเป็นรูปภูเขา

อ่านใจคนจากท่าทาง นำนิ้วมือมาแตะกันเป็นรูปภูเขา

การรู้จิตใจของผู้อื่น ว่าเขาคิดอะไร จริงหรือหลอก ช่วยให้เราปรับพฤติกรรมของเรา ให้เข้ากับสถานการณ์ เมื่อต้องเผชิญหน้ากันได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้ง และมุ่งสู่ความสำเร็จของการเจรจา ต่อรองการอ่านคนจากท่าทาง ให้แม่นยำ ต้องแยกให้ออกว่าท่าทางที่แสดงออกมานั้น มาจากสันชาตญาณไม่ใช่เกิดจากความจำเป็น หรือแสร้งทำ หรือเป็นแค่นิสัยประจำตัว และควรนำกลุ่มท่าทางทั้งหมดที่เกิดขึ้น มาพิจารณาประกอบกัน

ท่านี้อาจจะแสดงออกมาอย่างเปิดเผย เช่น โดยยกมือขึ้นมาวางบนโต๊ะ ยกขึ้นมาในระดับสายตา แล้วมองลอดมือที่ยกขึ้นมา หรือแสดงแบบหลบไว้ โดยวางไว้บนตัก หรือใต้โต๊ะ ยิ่งการแสดงท่าทางนี้ออกมาอย่างชัดเจนเท่าไหร่ ยิ่งแสดงถึงความมั่นใจ และสถานะที่สูงกว่าอีกฝ่ายมากเท่านั้น

ความหมายที่ซ่อนอยู่
มั่นใจ เชื่อมั่น หยิ่งยโส ภูมิใจ

คำอธิบายเพิ่มเติม
นักเจรจรต่อรอง เมื่อต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อรอง เขาอาจจะทำท่าทางนี้ เพื่อหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามราวกับว่าเขายังมีหนทางแก้ไข หรือยังมีแผนสำรองไว้ เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ให้แม่นยำ จำเป็นต้องสังเกตุความสอดคล้องกันของท่าท่างอื่นๆที่แสดงออกมาทั้งก่อนและหลัง และบริบทในการสนทนาทั้งหมด ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อความหมายของท่าทางนี้