สายงานที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

1. งานแต่ละประเภทที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา
มีหลากหลายสายงานทางจิตวิทยาที่แตกต่างจากทางเลือก “ทั่วไป” เช่น จิตวิทยาคลินิก หรือ จิตวิทยาการปรึกษา อันที่จริงแล้ว บางทางเลือกของงานที่น่าสนใจที่สุดอาจเป็นงานที่คุณแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่น จิตวิทยาการบิน หรือจิตวิทยาการจราจร

แต่งานที่น่าสนใจก็คืองานที่คุณรัก ไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการบำบัด ทำงานวิจัย หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตหรือไม่ก็ตาม ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะประกอบอาชีพอะไร คุณอย่าลืมใช้เวลาในการคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณสนใจงานนั้น ๆ และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบไหนที่จะทำให้คุณมีความสุข ในบทความนี่เราขอนำเสนอสายงานทางจิตวิทยาที่น่าสนใจให้คุณได้เรียนรู้และพิจารณา

2. นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ
นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ มีหน้าที่ในการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น พวกเขาศึกษาถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ชีววิทยา และสังคมมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเราอย่างไร สองสิ่งที่สำคัญในศาสตร์ของจิตวิทยาทางด้านสุขภาพ คือการช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและการสนับสนุนให้ผู้คนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี การให้การศึกษาผู้คนเกี่ยวกับสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและการส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาทางด้านสุขภาพอาจทำเป็นประจำ

พวกเขามักทำงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานสาธารณะสุข และหน่วยงานราชการ บางหน้าที่การรับผิดชอบของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการช่วยให้คนลดน้ำหนัก หยุดบุหรี่ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และลดความเครียด

3. นักจิตวิทยาด้านการทดลอง
คุณรักการทำการทดลองทางจิตวิทยาหรือไม่? นักจิตวิทยาด้านการทดลอง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษารูปแบบการวิจัยที่สำรวจถึงหัวข้อต่างๆของจิตวิทยา พฤติกรรมทางสังคม กระบวนการทางความคิด บุคลิกภาพ และการพัฒนาของมนุษย์ หัวข้อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่นักจิตวิทยาด้านการทดลองอาจนำมาตรวจสอบ

ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้มักเชี่ยวชาญในเรื่อง จิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาการสอน หรือจิตวิทยาทางบุคลิกภาพ นอกจากนี้ พวกเขามักทำงานในหลากหลายสถานที่ตั้งแต่มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สถาบันวิจัย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

4. นักจิตวิทยาอาชญากรรม
คุณเคยมีความคิดที่อยากช่วยยุติอาชญากรรมเหมือนในซีรีย์โทรทัศน์หรือหนังบ้างหรือเปล่า? ในขณะที่ศาสตร์ของ จิตวิทยาอาชญากรรม ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเหมือนไม่ต่างกันเลยแบบในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ สายอาชีพนี้ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย นักจิตวิทยาอาชญากรรมทำหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง เช่นการพัฒนาประวัติของผู้ต้องสงสัยที่มีคดีอาชญากรรม ประเมินนักโทษอาชญากรรมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของการกลับมากระทำผิดอีก และช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถจับเหยื่อทางรูปแบบออนไลน์ได้

5. นักจิตวิทยาการบิน
จิตวิทยาการบินเป็นแขนงย่อยของจิตวิทยาปัจจัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และลูกเรืออื่น ๆ จากรายงานของสมาคมจิตวิทยาการบิน ผู้ที่ทำงานด้านนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมาย

6. นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชรา
เมื่อประชากรของผู้สูงวัยมีจำนวนสูงขึ้น ความต้องการของบุคลากรเพื่อรักษาสุขภาพจิตก็เพิ่งสูงขึ้น จากรายงานของ สมาคมสุขภาพจิตแห่งอเมริกา (APA) ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจำนวนเท่ากับ 12% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2005 และภายในปี 2050 จำนวนประชากรมากถึง 21% จะมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า

7. นักจิตวิทยาองค์การ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นสาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมในที่ทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นแขนงย่อยของสายงานนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัคร นักจิตวิทยาเหล่านี้มักทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบข้อสอบคัดกรองและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัท

8. นักจิตวิทยาจราจร
จิตวิทยาจราจรเป็นอีกหนึ่งแขนงย่อยของจิตวิทยาที่กำลังได้รับความสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หลักการทางจิตวิทยาในการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ บางสิ่งที่นักจิตวิทยาจราจรมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่จิตวิทยา

9. นักจิตวิทยาผู้บริโภค
ในเศรษฐกิจที่ผู้ค้าปลีกและภาคธุรกิจต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและเป็นกังวลในเรื่องการหาลูกค้ารายใหม่ ความต้องการนักจิตวิทยาเพื่อทำการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการตลาดใหม่ ๆที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มสูงขึ้น นักจิตวิทยาผู้บริโภคไม่ได้ศึกษาเพียงแค่วิธีการและทำไมผู้คนถึงเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการแต่พวกเขายังต้องวิเคราะห์วิธีที่ครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรมและข้อความจากสื่อต่าง ๆ นั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ

10. นักศิลปะบำบัด
นักศิลปะบำบัด จะใช้ประโยชน์ของศิลปะแห่งการแสดงออกและนฤมิตรศิลป์เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับกับความเครียดจากจิตใจและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้ถูกฝึกทั้งในด้านจิตบำบัดและศิลปะ การใช้ศิลปะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารผ่านความรู้สึก ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้บุคลิกต่าง ๆ และรับมือการความเครียด