พฤติกรรมเดิมๆ

สาระน่ารู้ ที่มนุษย์เราควรรู้?

                  ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเรามักจะพบปัญหาต่างๆหลายอย่างหรือสิ่งที่เราทำไปโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว การทำกิจกรรมการเล่น การศึกษา หรือการทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวมีหลายรูปแบบ เราควรที่จะศึกษาและลองฝึกการใช้กลยุทธ์ต่างๆที่จะทำให้เรานั้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้

เรามาดูพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้าง

1.โรคใจอ่อน  พ่อแม่บางคนอาจจะชอบตามใจลูกไม่ค่อยขัดใจลูกนัก บางทีก็สอนลูกในทางที่ผิดเช่นเวลาที่ลูกอยากได้ของเล่นถ้าพ่อแม่ไม่ซื้อให้ลูกก็จะร้องให้ลงไปนอนดิ้นที่พื้น จนพ่อแม่ต้องใจอ่อนซื้อให้ทำให้เด็กเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ได้รับการตอบสนอง  ก็จะทำบ่อยๆ พ่อแม่ต้องหัดใจแข็งและค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ อาจจะมีเสียงดุด่าเด็กบ้างก็เพื่อเป็นการพูดให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำเด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรมเอง

2.ผีเข้าผีออก อารมณ์ไม่คงที่ สับสน อารมณ์แปรปรวน บางครั้งอารมณ์ดี อยู่ดีๆก็หงุดหงิดพฤติกรรมนี้เปรียบได้ว่าผีเข้าผีออก แล้วแต่บางคนว่าจะมาในรูปแบบไหน รุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่สถานะการนั้นๆ สังเกตพฤติกรรมตัวเองบ่อยๆและค่อยๆเรียนรู้ ปรับตัว พยายามทำจิตใจให้สงบ แล้วมาคิดว่าเราควรทำอย่างไร

3.ความคิด บางทีคนเราก็คิดเยอะ บางคนคิดน้อย บางคนก็ชอบคิดไปเองหรือบางคนคิดร้าย ส่วนมากถ้าคนเราคิดเยอะ คิดมาก อาจจะทำให้สับสนและคิดอะไรไม่ออกเลย หรือบางทีเราคิดว่าเราอยากจะไปสถานนี้แห่งหนึ่งมาก แต่เรายังไม่ได้ไปเพราะมันเป็นความคิดของเราเองเท่านั้น หรือเราคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกทั้งๆที่ยังไม่ลองแต่เราคิดไว้ก่อนแล้ว เป็นต้น