ผู้ป่วยทางจิตใจ

ผู้ป่วยทางจิตใจ!!

ผู้ป่วยทางจิตใจ

                  ผู้ป่วยทางจิตใจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ผู้ที่มีความเครียดหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจ เราเรียกว่าผู้ป่วยทางจิตใจหมด สิ่งที่ร้ายแรงหรือรุนแรงมักมีผลกระทบทางด้านจิตใจของเราบางทีเราอาจจะรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จนทำให้ใจเรามีความผิดปกติ บางคนคิดมากก็มีผลกระทบทางจิตและสมองได้เหมือนกัน เราพยายามอย่าให้มีความเครียดบางทีสมองของคนเราอาจจะไม่ทำงานงาน ทำให้คิดไม่ออกจนเป็นผลกระทบทางจิตใตของเราจนระบบร่างกายของเราไม่ทำงานก็ได้

ผู้ป่วยทางจิต

                  คือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ก็คือโรคซึมเศร้า โรคเครียด กลุ่มโรคทางจิตที่ร้ายแรงที่สุดคือผู้ป่วยเป็นโรคทางจิต แต่คนที่มีอาการนี้มักไม่เปิดเผยตัวเอง และโรคนี้มักถูกมองข้ามอีกทั้งเป็นที่รังเกียจอีกด้วย คนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นและการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ โรคนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยโรคทางจิตไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอส่วนตัวหรือเป็นนิสัยปกติของคนนั้น แต่ถ้าได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมก็สามารถหายได้และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างมีความสุขได้