การรักษา

การรักษาโรค

            พูดถึงเรื่องการรักษาโรคของผู้ป่วยในโรคต่างๆมีทั้งแบบรักษาหาย และ รักษาไม่หาย แต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างเช่น ผู้ป่วยที่ไม่ปฏิบัติตามที่หมอบอกหรือรับประทานยาไม่ตรงเวลาทานบ้างไม่ทานบ้างผู้ป่วยรายนี้จะไม่มีทางหายจากโรคนี้ได้ ผู้ป่วยที่ปฏิบัติตามที่หมอบอก ทานยาตรงเวลา ก็มีสิทธิที่จะหายจากโรคได้หรือถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงไม่มีทางรักษาหายได้ แต่ถ้าปฏิบัติตามที่หมอบอกก็สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้แต่โรคนั้นจะยังคงอยู่

<ยกตัวอย่างเช่น>

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

                หัวใจเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตเพื่อนำพาออกซิเจนและธาตุอาหารไปยังทุกส่วนของร่างกายปกติโดยทั่วไปแล้ว มักจะไม่มีสัญญาณเตือนว่าได้ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้ว แต่แพทย์สามารถใช้การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจได้ ถ้าบุคคลใดทีเป็นโรคหัวใจแล้วไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้แต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติแต่ต้องได้รับการรักษา เมื่อมีปัญหาด้านหัวใจเกิดขึ้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหาร การทำกิจกรรมที่รุนแรง หรือสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจ ผู้ป่วยในโรคนี้ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด บางคนอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ โรคหัวใจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุ หรือบางคนอาจจะเป็นมาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว บางคนอาจเป็นกับกรรมพันธ์ก็ได้